VERDUURZAMING WATERCYCLUS

Innovatie bestaat pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord

In 1998 begon WLN met onderzoek waarbij standaard-DNA van potentieel schadelijke bacteriën wordt ingezet om deze bacteriën in drinkwater op te sporen. De Legionella-uitbraak het jaar daarop in Bovenkarspel, gaf een extra boost. Er ontstond een enorme behoefte aan snelle metingen. ‘Vraag uit de praktijk, dat helpt innovatie,’ weet Prummel, die bij Arcadis werkte voor ze naar WLN overstapte.

Sinds circa vijf jaar kan met behulp van DNA/RNA-vergelijkingen binnen vier uur worden vastgesteld of water E. coli- of enterococcen-bacteriën bevat. Prummel: ‘Maar innovatie bestaat pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast.’ Dat vergt meer dan alleen slimme techniek.

Kennis delen voor een beter resultaat

De wet vereist nog steeds dat watermonsters, met een membraanfilter op een voedingsplaatje, 12 tot 48 uur een broedstoof ingaan. Daarna wordt op de aanwezigheid van E. coli- en enterococcen-bacteriën getest. ‘Na bijvoorbeeld een leidingbreuk of een reparatie moet je minimaal 48 uur wachten voordat de leiding weer in gebruik kan worden genomen; voordat er weer kan worden gedronken of gedoucht.’

Er is al jaren een snellere techniek voorhanden, waar is het wachten op?
Kennisdeling is een vereiste om innovaties op te schalen, ook al werkt het remmend, verklaart Prummel. WLN heeft de techniek twee jaar geleden met de andere Nederlandse drinkwaterlaboratoria gedeeld. De techniek is verder getest en aangescherpt. ‘We hadden op dit onderwerp een voorsprong maar je moet pas op de plaats maken. Iedereen heeft z’n eigen kennis en stokpaardjes en het sluiten van compromissen vergt tijd. Maar het uiteindelijke resultaat is beter.’ ”

Springplank naar de wereld

Inmiddels is de techniek gedetailleerd omschreven en gevalideerd: de testuitslagen zijn in alle laboratoria hetzelfde. Het was het wachten waard, vindt Prummel. Na acceptatie van de overheid wil de branche een officiële NEN-norm. ‘Een NEN-normalisatietraject kost zo twee jaar. Maar eenmaal genormeerd is de techniek voor de wereld inzetbaar.’

Wettelijke verankering inclusief de benodigde normalisatie is cruciaal. ‘Afwezigheid van normalisatie zou de doodsteek zijn voor innovatieve krachten, zeker aangaande waterkwaliteit. Als het om de volksgezondheid gaat is iedereen huiverig om innovatie toe te passen.’ Ondertussen blijven Nederlandse specialisten op het vlak van microbiologie actief in internationale waterfora en op bijeenkomsten van normalisatie-instanties wereldwijd. Het mes snijdt aan twee kanten. Er wordt internationaal draagvlak gecreëerd voor in Nederland ontwikkelde technieken. Daarnaast kan op tijd worden ingesprongen op ontwikkelingen elders die interessant kunnen zijn voor Nederland. Prummel: ‘De Nederlandse drinkwatersector loopt voorop in de kwaliteit en dat willen we zo houden.’

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL