VERDUURZAMING WATERCYCLUS

Verduurzamen van watertechnologie

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS

‘Je kunt ons kenschetsen als een instituut dat samen met universiteiten en bedrijven risicovol onderzoek doet. Ik denk dat wij ons op twee punten onderscheiden van gelijksoortige instituten’, zegt Buisman. ‘Ten eerste staat bij ons de multidisciplinaire kennisontwikkeling voorop. Gebleken is dat wanneer je promovendi bij elkaar plaatst in het onafhankelijke WETSUS-lab, hoogleraren beter multidisciplinair met elkaar kunnen samenwerken. Ten tweede is het bedrijfsleven actief betrokken bij ons werk. Zij betalen eraan mee waardoor we samen grotere risico’s kunnen nemen dan wanneer we los van elkaar zouden werken. Dit is belangrijk, want zonder risico's geen doorbraken.’

Daarnaast werkt het instituut niet op projectbasis, maar op programmabasis. Bedrijven worden als het ware lid van een programma en binnen dat programma worden projecten ontwikkeld. Alle bedrijven, groot of klein, betalen evenveel en elk bedrijf heeft dus evenveel te zeggen. ‘Er wordt geen project gestart zonder initiële steun van bedrijven. Zij werken samen in een cluster van vertrouwen in plaats van alleen maar meeluisteren. Onze aanpak wordt het WETSUS-model genoemd. Het is echt een zwaan-kleef-aan-model: klein beginnen, maar langzaam maar zeker komen er steeds meer bedrijven bij. Wij willen ons specialiseren op onderwerpen die heel multidisciplinair zijn.’

 

Uitdagingen

Werd deze aanpak aanvankelijk met scepsis begroet, nu wordt allerwegen erkend dat de multidisciplinaire samenwerking succesvol is. ‘Wij hebben invloed door het ontwikkelen van nieuwe technologie. Wij willen de grenzen van de huidige technologie verschuiven. Hiervoor brengen we diverse partijen bij elkaar zoals eindgebruikers, technologiebedrijven, materiaalleveranciers en wetenschappers. Inhoudelijk richten wij ons op de kwaliteit van water. Een grote uitdaging is hoe we de nutriënten uit het water kunnen krijgen, zodat ze de zee niet vervuilen. Een ander probleem vormen de medicijnresten in het water. Er zijn nu bepaalde medicijnen die je er niet meer uit kunt krijgen. Wij onderzoeken hoe dat wel mogelijk is.’

Kennisdeling heeft WETSUS hoog in het vaandel staan en Buisman denkt dat normering daarbij een belangrijke rol kan spelen. ‘Met een norm hoef je verder niks meer uit te leggen. Het is een objectieve maatstaf. Bij lozingen bijvoorbeeld is normering waardevol, omdat je een norm hebt voor het meten van de lozing. De waterproblematiek vraagt om innovaties. Innovatie begint soms met woeste creativiteit. Daarbij moet je pas aan normen gaan denken als een innovatie is uitgekristalliseerd en op weg gaat naar bredere toepassing. Het gaat om het doel: ervoor zorgen dat kwalijke stoffen uit het water verdwijnen. Bij beheerprocessen kunnen normen van toegevoegde waarde zijn. Dat geldt ook bij het introduceren en opschalen van innovaties op nationaal, Europees en internationaal niveau.’

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL