VERDUURZAMING WATERCYCLUS

INTEGRALE AANPAK DRINK- EN AFVALWATERSECTOR

In de watersector wordt er steeds meer gedacht in termen van de gehele watercyclus. Een integrale aanpak leidt tot voordelen voor de gehele cyclus. Om de voorsprong die Nederland heeft vast te houden is kennisdeling en continue verduurzaming van de manier waarop we met water omgaan van groot belang.

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op verduurzaming van de watercyclus.

 • Gerard Stroomberg

  Directeur RIWA-Rijn

  EEN SCHONE RIJN BEGINT BIJ VERTROUWEN IN WATERLABORATORIA

  Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

  lees meer
 • Cees Buisman

  Wetenschappelijk Directeur WETSUS

  Verduurzamen van watertechnologie

  WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

  lees meer
 • Hilde Prummel

  Directeur Waterlaboratorium Noord

  Innovatie bestaat pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

  Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

  lees meer
 • Roelof Kruize

  Directeur Waternet

  Als het in Nederland ontwikkeld is, dan verkoopt het zichzelf

  Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

  lees meer
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Internationale normen versterken het onderlinge vertrouwen tussen de overheid, samenleving en de waterlaboratoria. Onmisbaar bij onze lobby voor een schone Rijn.

  Gerard Stroomberg
  Directeur RIWA-Rijn
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Kennisdeling heeft Wetenschappelijk Directeur WETSUS hoog in het vaandel staan en Buisman denkt dat normering daarbij een belangrijke rol kan spelen. ‘Met een norm hoef je verder niks meer uit te leggen. Het is een objectieve maatstaf.

  Cees Buisman
  Wetenschappelijk Directeur WETSUS
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Wettelijke verankering inclusief de benodigde normalisatie is cruciaal. ‘Afwezigheid van normalisatie zou de doodsteek zijn voor innovatieve krachten, zeker aangaande waterkwaliteit. Als het om de volksgezondheid gaat is iedereen huiverig om innovatie toe te passen.

  Hilde Prummel
  Directeur Waterlaboratorium Noord
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Mede dankzij de hoge normen die Nederland aan de waterkwaliteit stelt, kan Nederland ook hier een rol als gidsland vervullen, verwacht hij. ‘Wereldwijd kijkt men naar the Dutch als het om water gaat. Water is niet voor niets een van de topsectoren. Als het in Nederland ontwikkeld is, dan verkoopt het zichzelf.

  Roelof Kruize
  Directeur Waternet
Lees meer over normalisatie

Water is een ontzettend breed onderwerp. Bijna alles heeft wel met water te maken. Denk maar aan water om te drinken, of objecten die ons tegen water moeten beschermen. Maar ook water wat wordt gebruikt in een productieproces (bv. koelwater) en de riolering die het regenwater moet verwerken. NEN is eigenlijk met al deze onderwerpen hierover wel betrokken door hier goede afspraken over te maken. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Bekijk de infographic om hier een beter beeld bij te krijgen