NEN, hét kennisnetwerk voor
normontwikkeling en normtoepassing

OVER NEN, NORMALISATIE EN NORMEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

NEN IN CIJFERS

15
Beleidscommissies
480
Normcommissies
141
Subcommissies
4865
Normcommissieleden

FAQ’s

Wat is normalisatie?

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

Wat is een norm?

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.

Wat is een normcommissie?

Normen worden niet gemaakt door NEN, maar deze worden ontwikkeld door een groep mensen – die een organisatie vertegenwoordigen – in een normcommissie. In zo een normcommissie zitten dus organisaties die een belang hebben bij een bepaalde norm. Benieuwd naar de verhalen van commissieleden, lees ze hier én ontdek wat voor voordelen normalisatie kan bieden voor organisaties.

DE VOORDELEN VAN NORMALISATIE IN DE WATERSECTOR

Normalisatie faciliteert het bereiken van dit doel door:
 • 1Vermarkten van kennis
 • 2Opschalen van innovaties
 • 3Creëren van een gemeenschappelijke taal
 • 4Versterken samenwerkingen
 • 5Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Bekijk de huidige projecten op het gebied van water

IN GESPREK OVER WATER

Het is belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

 •  de toekomstige waterproblematiek;
 •  hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
 •  hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
 •  nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul je gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

 • Interessegebied :
 • Informatie :
 • Stel direct een vraag :