INTERNATIONALE IMPACT

INTERNATIONALE IMPACT VAN DE NEDERLANDSE WATERSECTOR

De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt, maar is minimaal vertegenwoordigd op mondiaal en Europees niveau bij ISO en CEN. Nederlandse partijen die internationaal opereren kunnen de watersector ondersteunen om de internationale positie van Nederland te verduurzamen. Normalisatie helpt bij de samenwerking met relevante landen en netwerken.

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

 • Wouter Remmelts

  Managing Director BAM International

  Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

  Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Ik ben dan ook een voorstander van internationaal gehanteerde gunningscriteria en contractcondities.

  lees meer
 • Doulaye Kone

  Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

  Het mag best wat minder conservatief

  In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

  lees meer
 • Lennart Silvis

  Directeur NWP

  Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

  Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.

  lees meer
 • Henk Ovink

  Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

  Met rapporten redden we geen levens

  Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

  lees meer
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Samen optrekken is de sleutel, het zou mooi zijn als we op binnen afzienbare termijn resultaat kunnen boeken in de vorm van meer gestandaardiseerde aanbestedingsprocedures en evenwichtige contractcondities.

  Wouter Remmelts
  Managing Director BAM International
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Omdat standaardisering een democratisch proces is waarbij kennis uit de sector vertaald wordt naar praktische eisen en aanbevelingen is het ‘by far’ de beste manier om kennis te delen. Helaas gebeurt dat in de watersector nog veel te weinig.

  Doulaye Kone
  Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Aansluiting van internationale inzet betrokkenheid bij normalisatie op onze activiteiten is belangrijk voor het vermarkten van Nederlandse technologie.

  Lennart Silvis
  Directeur NWP
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Om morgen niet dezelfde fouten te maken als vandaag, is lerend vermogen nodig. Dat bereik je door heel transparant en meetbaar projecten te evalueren

  Henk Ovink
  Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden
Lees meer over normalisatie

Water is een ontzettend breed onderwerp. Bijna alles heeft wel met water te maken. Denk maar aan water om te drinken, of objecten die ons tegen water moeten beschermen. Maar ook water wat wordt gebruikt in een productieproces (bv. koelwater) en de riolering die het regenwater moet verwerken. NEN is eigenlijk met al deze onderwerpen hierover wel betrokken door hier goede afspraken over te maken. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Bekijk de infographic om hier een beter beeld bij te krijgen