BEHEERSING STEDELIJK WATER

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

Joke Cuperus - Directeur PWN

PWN levert zacht drinkwater aan ruim 780 duizend huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. We gebruiken voor de drinkwaterbereiding oppervlaktewater uit het IJsselmeer en van de Lek. Omdat het Noord-Hollandse duingebied een belangrijk rol speelt bij onze drinkwaterbereiding, is het logisch dat PWN ook de taak van natuurbeheerder op zich neemt. In die rol waren we betrokken bij het opstellen van het Kustpact. Provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector maken afspraken over de toekomst van de Nederlandse kust. Tijdens die bijeenkomsten viel me op dat de gesprekken in eerste instantie gingen over hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. Aan schoon duinwater als bron voor de drinkwaterbereiding werd niet direct gedacht. Omdat schoon drinkwater zo vanzelfsprekend is, krijgt de productie ervan niet altijd de aandacht die het verdient.

Veiligste product dat ik ken

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en daar wil PWN geen enkel risico mee lopen. We zien tegenwoordig in het oppervlaktewater dat we innemen, steeds meer medicijnen en drugs en toch ook nog steeds sporen van landbouwgif en meststoffen. Verschillende zuiveringsstappen verwijderen die stoffen. Waterlaboratoria spelen daarbij een belangrijke rol. Dag in dag uit laten we het water bemonsteren. Ik ken eigenlijk geen enkel ander product dat tijdens de productie zo goed gecontroleerd wordt. Ons drinkwater kan de vergelijking met flessenwater dan ook makkelijk aan. Naast een veilig productieproces, besteden we als drinkwaterbedrijf veel aandacht aan de leveringszekerheid. PWN beschikt over zo’n tienduizend kilometer waterleidingen, grotendeels onzichtbaar aanwezig onder weilanden en wegen die cruciaal zijn voor onze bedrijfsvoering. We monitoren die leidingen heel goed om lekkages tijdig op te sporen.

Als jurist hou ik van standaarden en regels, maar het moet geen verstikkend keurslijf zijn. Maar zo ervaar ik de NEN-normen zeker niet, integendeel! Het werken met NEN-standaarden staat eigenlijk nooit ter discussie en dat vind ik bijzonder. Mooi is ook dat gebruikers, leveranciers en kennisinstellingen samen in discussie gaan om normen op te stellen of aan te scherpen. Iedereen wordt gehoord. Eén van onze managers is voorzitter van een NEN-commissie die zich bezig houdt met legionella in drinkwater. De discussie ging over de hoge temperatuur die nodig is om legionella-vorming tegen te gaan, die altijd en overal aanwezig moet zijn. Maar dit proces kost ook een hoop energie. Al discussiërend kwamen de deelnemers tot de conclusie dat het ook anders kan. Moderne inzichten en technieken maken dat mogelijk waardoor er nu nieuwe afspraken gemaakt zijn.

Grip op de ondergrondse spaghetti

In diverse bestuursakkoorden werken we samen met waterschappen en met gemeenten om de wateropgave op alle fronten aan te pakken. Bekend zijn de overstromende riolen, maar losliggende leidingen en een stijgende temperatuur in de waterleiding zijn ook gevolgen van de klimaatverandering. Het is belangrijk dat alle leidingbeheerders samenwerken om grip te krijgen op de ondergrondse spaghetti van leidingen. Als dat goed in beeld is, dan kunnen onderhouds- en vervangingswerkzaamheden goed op elkaar afgestemd worden, waardoor de overlast beperkt blijft. Ik ben er trots op dat PWN als eerste drinkwaterbedrijf gecertificeerd is voor assetmanagement. Dat betekent dat we onze totale fysieke drinkwater-infrastructuur goed in beeld hebben, vanaf onze bronnen tot de watermeter bij de klant. Het was een flinke klus waar we vijf jaar aan gewerkt hebben. We laten daarmee aan onze klanten zien dat we een betrouwbare leverancier van drinkwater zijn en dat we leveringszekerheid en volksgezondheid hoog in het vaandel hebben.

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL