BEHEERSING STEDELIJK WATER

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Hugo Gastkemper - Directeur Stichting RIONED

‘Mensen kijken niet raar meer op als een of twee keer per jaar, na een hevige plensbui, het riool overloopt en er een paar flinke plassen in hun straat staan. Door de klimaatverandering en de bijbehorende hevige buien kan het riool soms al dat water niet aan. Het is dan even file in het riool. Net als sneeuw is het soms wel vervelend, maar het kan ook best leuk zijn om in een plas te spelen en te spetteren. Zodra de bui over is, is het probleem meestal ook snel weer voorbij. Onze visie op klimaatverandering – meer afvoer waar nodig, meer berging in straten en groen waar noodzakelijk – sluit aan bij dit incasseringsvermogen van de samenleving.’

Kennis maken, kennis delen

‘Deze visie op het omgaan met klimaatverandering hanteren we sinds 2007 en blijkt goed te werken. Klimaatverandering staat hoog op de agenda van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Ede. Niet alleen regenwater en afvalwater, maar ook grond- en oppervlaktewater hebben de aandacht. Als kenniscentrum maken we nieuwe kennis, participeren we in onderzoek, bundelen en autoriseren we kennis en delen we onze kennis via websites en in publicaties. De Leidraad Riolering is een van onze bestsellers. De hele rioleringswereld gebruikt deze lijvige, 2000 pagina’s tellende uitgave waarin alle kennis over riolering netjes op een rij staat. Want het is wel onze bedoeling dat die kennis ook echt gebruikt wordt.’

‘In tegenstelling tot wat wel eens gezegd wordt, is het riool in Nederland goed op orde. Er is echt geen sprake van dat ons riool op instorten zou staan. Om dat zo te houden, vervangen of renoveren gemeentes jaarlijks een procent van het rioolstelsel en daar geven we in Nederland 1,5 miljard euro per jaar aan uit. De Inspectiestandaard van NEN is een belangrijk hulpmiddel. Deze is twintig jaar geleden ingevoerd om de toestand van het riool gestandaardiseerd en dus eenduidig vast te leggen. In welk rioleringsobject zitten scheuren, hoe breed zijn ze? En hoe lang? Alle informatie wordt in een voorgeschreven formaat vastgelegd en is daardoor goed uitwisselbaar tussen inspectiebedrijf, adviseur en aannemer. Rioolinspectie gebeurt vrij routinematig en is daarom heel geschikt voor een NEN-standaard.’

Gegevensuitwisseling is de toekomst

Maar ik zie ook de grote kracht van ISO-normen in internationale samenwerkingen. Zo maakt RIONED zich sterk voor het gestandaardiseerd vastleggen en de onbelemmerde uitwisseling van gegevens. Dat doen we door de ontwikkeling van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Aan de hand van bestaande ISO-normen structureren we de gegevens en sluiten we aan bij andere vakgebieden.

Gegevensuitwisseling past in deze tijd van Bouw Informatie Modellen en integraal beheer van de openbare ruimte. Het ontbreken van deugdelijke informatie over de ligging van bijvoorbeeld kabels en leidingen, kan leiden tot graafschade. Dat is met goede data-uitwisseling te voorkomen. Als wegbeheerders, groenbeheerders, waterbeheerders en regionale uitvoeringsdiensten dezelfde data gebruiken, maakt dat hun werk dus veel efficiënter. Wij lopen als rioleringsbranche voorop en we werken nauw samen met CROW en het Informatiehuis Water. Via NEN-commissies blijven we verbonden met andere Europese landen en zoeken we elkaars kracht om zo een standaard te ontwikkelen die voor heel Europa bruikbaar is. De kracht van NEN zit volgens mij vooral in dit internationale werk.’

Bekijk hier de projecten en normalisatieinitiatieven op het gebied van water.

DEEL DIT VERHAAL