BEHEERSING STEDELIJK WATER

GEZAMENLIJKE EN EENDUIDIGE AANPAK VAN BEHEERSING STEDELIJK WATER

De gevolgen van klimaatverandering vragen om verbetering en vernieuwing van hoe we met het water in de stad omgaan. Regenbuien worden steeds langer en heviger. Rivieren treden met meer regelmaat uit hun oevers. Dit is met name voor deltasteden wereldwijd een toenemend probleem. Het is een grote uitdaging voor overheden, bedrijfsleven en bewoners om de gevolgen onder controle te houden.

Lees de inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met een visie op de beheersing van stedelijk water. Hoe gaan zij om met deze uitdagingen?

 • Doekle Terpstra

  Voorzitter Van Uneto-VNI

  Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

  UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche met ruim 5.000 aangesloten leden. Water vormt één van de drie disciplines. Zo is er een Vakcommissie Sanitair die zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen en opereert in een netwerk met andere organisaties in de waterketen. Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties.

  lees meer
 • Hugo Gastkemper

  Directeur Stichting RIONED

  Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

  Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen.

  lees meer
 • Esther Bosman

  Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

  SAMENWERKING EN KENNISDELING VERSTERKEN DE WATERSECTOR

  Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen.

  lees meer
 • Joke Cuperus

  Directeur PWN

  Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

  Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien

  lees meer
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Normalisatie helpt ons op een geweldige manier om geobjectiveerd kwaliteit te leveren, voorkomt discussies op de werkvloer en bevordert efficiënt werken. Uiteindelijk moet dat leiden tot een beter rendement voor de ondernemer zelf.

  Doekle Terpstra
  Voorzitter Van Uneto-VNI
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Via NEN-commissies blijven we verbonden met andere Europese landen en zoeken we elkaars kracht om zo een standaard te ontwikkelen die voor heel Europa bruikbaar is. De kracht van NEN zit volgens mij vooral in dit internationale werk.

  Hugo Gastkemper
  Directeur Stichting RIONED
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Gelet op de diepgaande kennis die we als Nederlandse partijen in de watersector hebben, vind ik het verstandig om te proberen voorop te lopen in Europa als het gaat om het verankeren van deze kennis in normen. Zo niet, dan lopen we het risico dat we op termijn de normen van andere landen moeten accepteren, die onze kennis mogelijk tekort doen. Om voorop te kunnen lopen, is het heel belangrijk dat alle partijen – dus overheden, kennisinstellingen en advies- en ingenieursbureaus – hun ervaring en kennis zoveel mogelijk delen.

  Esther Bosman
  Director BU Water NL Royal HaskoningDHV
 • WAAROM SAMENWERKEN?

  Het werken met NEN-standaarden staat eigenlijk nooit ter discussie en dat vind ik bijzonder. Mooi is ook dat gebruikers, leveranciers en kennisinstellingen samen in discussie gaan om normen op te stellen of aan te scherpen. Iedereen wordt gehoord.

  Joke Cuperus
  Directeur PWN
Lees meer over normalisatie

Water is een ontzettend breed onderwerp. Bijna alles heeft wel met water te maken. Denk maar aan water om te drinken, of objecten die ons tegen water moeten beschermen. Maar ook water wat wordt gebruikt in een productieproces (bv. koelwater) en de riolering die het regenwater moet verwerken. NEN is eigenlijk met al deze onderwerpen hierover wel betrokken door hier goede afspraken over te maken. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Bekijk de infographic om hier een beter beeld bij te krijgen