• INTERNATIONALE IMPACT
  De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt,
  maar is minimaal vertegenwoordigd op mondiaal en Europees niveau bij ISO en CEN.
  Bekijk de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de INTERNATIONALE IMPACT
  van de Nederlandse watersector.
  lees meer
  INTERNATIONALE IMPACT
 • VERDUURZAMING WATERCYCLUS
  Om de voorsprong die Nederland heeft vast te houden is kennisdeling en continue
  verduurzaming van de manier waarop we met water omgaan van groot belang.
  Bekijk de inspirerende verhalen van partijen met een visie op
  verduurzaming van de watercyclus.
  lees meer
  VERDUURZAMING WATERCYCLUS
 • BEHEERSING STEDELIJK WATER
  De gevolgen van klimaatverandering vragen om verbetering en vernieuwing
  van hoe we met het water in de stad omgaan. Bekijk de verhalen van partijen
  uit de watersector met een visie op de beheersing van stedelijk water.
  Hoe gaan zij om met deze uitdagingen?
  lees meer
  BEHEERSING STEDELIJK WATER

WATER: We leven ervan en vechten er tegen!

Watergezant Henk Ovink: “Samenwerkingscultuur in waterbeheer is ons belangrijkste exportproduct”

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlands bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Lees de inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van internationale impact van de Nederlandse watersector, verduurzaming van de watercyclus en het beheer van stedelijk water

 • Wouter Remmelts

  Managing Director BAM International

  Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

  Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Ik ben dan ook een voorstander van internationaal gehanteerde gunningscriteria en contractcondities.

  lees meer
 • Cees Buisman

  Wetenschappelijk Directeur WETSUS

  Verduurzamen van watertechnologie

  WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

  lees meer
 • Hugo Gastkemper

  Directeur Stichting RIONED

  Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

  Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen.

  lees meer
 • Doulaye Kone

  Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

  Het mag best wat minder conservatief

  In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

  lees meer
 • Henk Ovink

  Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

  Met rapporten redden we geen levens

  Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

  lees meer
 • Gerard Stroomberg

  Directeur RIWA-Rijn

  EEN SCHONE RIJN BEGINT BIJ VERTROUWEN IN WATERLABORATORIA

  Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

  lees meer
 • Joke Cuperus

  Directeur PWN

  Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

  Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien

  lees meer
 • Roelof Kruize

  Directeur Waternet

  Als het in Nederland ontwikkeld is, dan verkoopt het zichzelf

  Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

  lees meer
 • Doekle Terpstra

  Voorzitter Van Uneto-VNI

  Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

  UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche met ruim 5.000 aangesloten leden. Water vormt één van de drie disciplines. Zo is er een Vakcommissie Sanitair die zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen en opereert in een netwerk met andere organisaties in de waterketen. Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties.

  lees meer
 • Esther Bosman

  Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

  SAMENWERKING EN KENNISDELING VERSTERKEN DE WATERSECTOR

  Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen.

  lees meer
 • Lennart Silvis

  Directeur NWP

  Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

  Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.

  lees meer
 • Hilde Prummel

  Directeur Waterlaboratorium Noord

  Innovatie bestaat pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

  Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

  lees meer
Klik voor meer inspirerende verhalen

IN GESPREK OVER WATER

Het is belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

 •  de toekomstige waterproblematiek;
 •  hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
 •  hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
 •  nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul je gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

 • Interessegebied :
 • Informatie :
 • Stel direct een vraag :

Water is een ontzettend breed onderwerp. Bijna alles heeft wel met water te maken. Denk maar aan water om te drinken, of objecten die ons tegen water moeten beschermen. Maar ook water wat wordt gebruikt in een productieproces (bv. koelwater) en de riolering die het regenwater moet verwerken. NEN is eigenlijk met al deze onderwerpen hierover wel betrokken door hier goede afspraken over te maken. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Bekijk de infographic om hier een beter beeld bij te krijgen